Service

Internet-, PC-, Media- och stugservice

Snabb lokal hjälp

Trenden är att även mindre specialföretag vill ha stora, omfattande och långa arbetsavtal och projekt. Det kan vara svårt att få hjälp med mindre uppdrag. Qviflax Qvickservice fyller detta tomrum i det lokala näringslivet i Nagu med omnejd. Tag kontakt om du är i behov av hjälp med mindre problem.

Hjälp med distanstarbete

Om du har möjlighet att göra distansarbete, men apparaturen fungerar inte på förväntat sätt eller tillräckligt bra, kan jag kartlägga läget och ge tips om förbättringar. Jag kan också verkställa förbättringarna.

Qviflax QvickService, QQS, kan hjälpa till på ett brett område av dagliga problem - både på kontoret, på fritiden eller i hemmet.

Läs mera om alla tjänster här, men i korthet:

För fast och fritidsboende:

Hjälp med din dator, husets nät och internet

Anskaffningar, installation, inställningar, internet- eller telekommunikationsproblem. Installation, inställningar av husets WiFi. Hjälp med att få igång distansarbetsmöjligheter.

Gårdsservice

Hjälp med att fälla och städa bort kullfallna träd (inom Nagu). Verkställandet av smärre timmermansarbeten, byggen och reparationer såsom trappor, terrasser och skjul. Bygghjälp vid större byggen.

För företag och föreningar:

  • Översättningsarbeten sv-fi-en, till exempel för webbtjänster och bruksanvisningar
  • Projektadministration av lokala projekt. Planering, budgetering, uppföljning, rapportering och presentation
  • Digitalisering av administrativ verksamhet för små företag, samarbetsgrupper och föreningar. Fungerande baslösningar till förmånligt pris!
  • Enkla och förmånliga webbsidor, som du kan uppdatera själv om du vill.

För alla:

  • Trött på krångliga Windows- och dyra Mac-produkter? Intresserad av Chromebook? - jag kan berätta mera och hjälpa till att komma igång
  • Användarstöd för Googles molntjänster
  • digitalisering av video, VHS-kassetter → minnespinne
  • digitalisering av ljud, C-kassetter → minnespinne
  • digital förbättring av inscannade dia/negativ


Läs mera...