Stugservice

Trappor

Jag kan bygga nya trappor på utmanande ställen eller reparera gamla

Referenser - trappor

Brygglock och spångar

Jag kan bygga brolock och spångar samt reparera befintliga sådana

Referenser - bryggor_spangar

Terrasser

Behöver du en skräddarsydd terrass infälld i en oregelbunden omgivning

Referenser - terrasser

Trädfällningar och röjning

Jag tar bort mindre träd och städar bort träd som vinden har fällt

Referenser - trad

Övrigt

Även många andra typer av mindre jobb kan jag göra

Referenser - resten